วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน การเลี้ยงปลาหมอไทยในอำเภอท่าศาลา


ผลการศึกษาการเลี้ยงปลาหมอไทยในอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาการเลี้ยงปลาหมอไทยในพื้นที่อำเภอท่าศาลา และพื้นใกล้เคียง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคณะทีมยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สกว.